Nicolae Rusu - – critic, cercetător și istoric literar român

Despre Dumitru Găleșanu

  • Intrarea postbarbiană a poeziei românești în jocul liric și abstract al conceptelor sinestezice s-a produs prin volumele Roșu vertical, 11 Elegii sau Laus Ptolemaei, ale lui Nichita Stănescu, mai ales prin Roșu vertical, conținând poeme antidogmatice și antiproletare, astăzi de neînțeles că n-au fost înțelese astfel la vremea respectivă (v. Focul și gheața). Dumitru Găleșanu intră și el în zona hiperboreană a discursului aporetic, fie dinspre filosofia științelor (Hegel, Heidegger, Einstein etc.), fie dinspre aceea a presocraticilor (Heraclit din Efes, Parmenide etc.), ca la Nichita, într-o încercare prometeică, de sorginte eminesciană de a capta și desfășura principiul muzical, simfonic, al Creației, al Genezei, precum și elementele infinitezimale care contribuie la edificarea cosmogonică a universului ceresc și subceresc, a codului său misterios: «...Din nevoia unei gândiri libere,/ mi-am reprimat/ foamea și setea/ din sine induse/ sub forma a-toate/ p r e z e n ț e i.../ Iisuse...»

Poetul Dumitru Găleșanu e un nume care se înscrie, fără complexe, în poezia modernă și supramodernă contemporană.

  • Prefața I, Vol. „Fugă spre roșu/ Fuggire verso il rosso” Editura Tracus Arte, București, 2012, pag.I
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.