Ion Gh. Duca - politician, fost prim-ministru al României.

  • De altimniteri, aceasta nu a fost singura ocazie în care, pe vremea neutralităților și a războiului, mi-a fost dat să constat că ne place să ne calomniem, pe când de fapt în celelalte state se petrec netulburate lucruri cu mult mai grave, mult mai certate cu morala decât în România.
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.