Despre Șerban Cioculescu

„Întrebându-se (...) ce este un scriitor de valoare, Șerban Cioculescu îl definește prin originalitate: «Vom numi scriitor de valoare pe acela care stăpânește o structură diferențială față de ceilalți scriitori de același fel: poeți, romancieri, memorialiști etc. Un scriitor înfățișează pentru noi un complex de date sufletești, care ajung sau încearcă să ajungă la exprimarea de sine. Asemănarea sau continuitatea cu un alt scriitor îl inseriază, îl pune în serie. Valoarea este deci condiția de a fi în afară de serie. Criteriul nostru de individualizare este așadar individualist. Contribuția operei de valoare se traduce deci printr-o deschidere de orizonturi noi, printr-un spor de sensibilitate și printr-o adâncire a cunoașterii omului sau societății.»“
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.