Dit lemma over Willem van Oranje heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Willem van Oranje verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Willem van Oranje worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Willem van Oranje (24 april 1533 - 10 juli 1584) was een Nederlands staatsman en wordt (wel eens) in Nederland beschouwd als de Vader des Vaderlands.

 • „'t Is te kleen om ghedeelt te blijven!”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden."”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen"”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Mijn God, mijn God, heb medelijden met mijn ziel en met dit arme volk.”
 • Origineel in het Frans:
  “Mon Dieu, mon dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Volgens de overlevering waren dit Willem van Oranjes laatste woorden. In werkelijkheid was hij vrijwel zeker op slag dood nadat hij op 10 juli 1584 was neergeschoten.
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.