Onder een samenleving wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen wisselwerking bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken:

  • „Het bedrijfsleven is, deze laatste halve eeuw, het machtigste instituut op aarde geworden. De meest dominante partij in een samenleving is gehouden belangrijke verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel [...]”
  • „Onze samenleving is al te veel getekend door het vijanddenken, door de indeling in ‘Wij’ en ‘Zij’. ‘Zij’ zijn de schuld van alles en ‘Wij’ hebben altijd gelijk. De politiek mag dat vijanddenken niet versterken.”
  • „Er is nu een dreiging die Twitter heet, De beste voorbeelden van leugens kun je daar vinden. Wat mij betreft zijn de sociale media de ernstigste bedreiging voor de samenleving.”
  • „Een samenleving die zichzelf verloochent heeft nieuwkomers niets te bieden.”

Zie ook

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.