Het boek van moraliteit van Jacques Legrand, 1490.

Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien:

  • „Niets is gevaarlijker voor de persoonlijke moraal van een mens, dan de gewoonte om zijn medemensen te commanderen.”
  • „Eerst komt het vreten, en dan de moraal.”
  • „Er bestaan twee soorten moraal: een die je preekt en een die je aanwendt.”
  • „Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.”
  • „Met zijn door en door laaghartige moraal, zijn leuterlievende vroomheid en keutelachtige poëzie heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijn populariteit is een nationale ramp geweest.”
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.