• „De inherente ondeugd van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen; de inherente deugd van het socialisme is de gelijke verdeling van ellende.”
 • Origineel in het Engels:
  “The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.”
 • Bron: Toespraak van Winston Churchill in het House of Commons, 22 oktober 1945
 • Aanhaling(en): Edmund Conway, 50 inzichten economie, onmisbare basiskennis, 2009, p. 36
 • „De historie suggereert dat kapitalisme een noodzakelijke voorwaarde is voor politieke vrijheid.”
 • Origineel in het Engels:
  “History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom”
 • Bron: Milton Friedman, Capitalism and Freedom (1962), CH1, The Relation Between Economic Freedom and Political Freedom
 • Aanhaling(en): Edmund Conway, 50 inzichten economie, onmisbare basiskennis, 2009, p. 37


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.