Josef Albers (1888-1976) was een Duitse en Amerikaanse kunstenaar.


  • „Ons doel is niet zo zeer anders dan anders te werk te gaan, maar te werken zonder anderen te kopiëren of te herhalen. Wij trachten te experimenteren, onszelf te trainen in ‘constructief denken’.”
  • Origineel in het Duits:
    “Nicht, um es anders zu machen, sondern, um es nicht zu machen wie die anderen. Das heißt: um nicht nachzumachen sondern um selfst zu suchen und selbsttätig finden zu lernen - das Konstruktive denken”
  • Bron: Josef Albers, Werklicher Formunterricht, tijdschrift Bauhaus, 2e jaargang, nummer 2/3, 1928.
  • Aanhaling(en): Josef Albers, Kunstbus.nl, ongedateerd.


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.