Herman Van Rompuy (1947) is een Belgisch politicus, voormalig premier van België en toekomstig voorzitter van de Europese Raad.


  • „Onze samenleving is al te veel getekend door het vijanddenken, door de indeling in ‘Wij’ en ‘Zij’. ‘Zij’ zijn de schuld van alles en ‘Wij’ hebben altijd gelijk. De politiek mag dat vijanddenken niet versterken.”
  • „Onze geglobaliseerde wereld stelt ons voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Maar op die uitdagingen bestaan antwoorden. Die liggen niet in het aanwakkeren van angst, haat of argwaan, maar zijn erop gericht mensen en gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.”


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.