Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 juli 1897 - Nijemirdum, 15 november 1981) was een Nederlandse kunstschilder, bekend van zijn (deels abstracte) schilderijen van het Friese landschap.

Citaten van Gerrit Benner - chronologisch

Citaten, 1950 - 1980

 • „Als je buiten werkt, dan werk je vanaf je voeten tot boven je hoofd.”
 • Bron: Willem den Ouden, c. 1950-1955, in een gesprek met Gerrit Benner
 • Aanhaling(en): De thesis van Leo Delfgauw, Universiteit van Groningen, 2017, p. 221.
 • Uit een gesprek met de rivierenschilder Willem den Ouden, waarin Benner uitdrukt het gehele landschap te willen vangen binnen zijn schilderij.
 • „Jawel, het is F.f.f...friesland - gezien uit een vliegmasjien.”
 • Bron: Gerrit Benner, 1950-1953.
 • Aanhaling(en): Gerrit Benner geboeid door Friese wolkenluchten, 4 maart 2015.
 • Dit was het stamelende antwoord van Benner toen jonge bewoners van Leeuwarden hem bekritiseerden dat hij hun Friesland slechts met één simpel groen vlak had neergezet in zijn schilderij.
 • „Ik leef hier bijna net zo geïsoleerd als in Leeuwarden.”
 • Bron: Gerrit Benner, in Benner: ik leef hier bijna net zo geïsoleerd als in Leeuwarden., 'Leeuwarder Courant', 20 Dec. 1961
 • Aanhaling(en): Susan van den Berg, Benner en Bregman, de Moanne, 1 Sept. 2008
 • In 1952 was Benner van Leeuwarden naar Amsterdam verhuisd
 • „Schilderen doe ik uit mijn hoofd.”
 • Bron: Hans Redeker, in Gerrit Benner; Meulenhoff, Amsterdam, 1967
 • Aanhaling(en): Susan van den Berg, Benner en Bregman, de Moanne, 1 Sept. 2008, note xix
 • Benner's commentaar over zijn verhuizing van het landelijke Friesland naar Amsterdam in 1953, waar hij een atelier van Karel Appel mocht gebruiken
 • „Het gaat om de sfeer van de natuur, zeker, maar ik wil dat het schilderij klaarte, vrolijkheid opwekt. Als zo'n ding af is, dan moet ik ermee leven, daarom moet het prettig zijn. Zon. Klaarte. Nooit wit-zwart, want daar zijn zoveel tinten tussen!”
 • Bron: Hans Redeker, in Gerrit Benner, Meulenhoff, Amsterdam, 1967
 • Aanhaling(en): Susan van den Berg in Benner en Bregman, de Moanne, 1 Sept. 2008, note xix
 • „En ik schilderde maar door, in mijn onbehouwenheid – niet knap en helemaal niet handig..”
 • Bron: Gerrit Benner, (1971) in interview Janneke Wesseling, opgenomen in haar artikel Water, Lucht en Vlak Land, in het N.R.C., 16 oktober 2014
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Benner beschrijft zijn eerste, vroege schilderjaren als autodidact
 • „Ik hou van Friesland, maar ik voel me geen Fries. Ik ben een mens, die Gerrit Benner heet, die schildert..”
 • „Toen ik na school bij een schildersbaas kwam ben ik toch maar blijven tekenen, en ik schilderde stillevens en andere dingen, want — dat begon ik toen toch wel te merken — ik kon het niet zo goed laten. Ik ben er mee doorgegaan óók toen ik later een zaak in galanterieën begon, en daarnaast ook wel wat anders aanpakte omdat de kost moest worden verdiend, en toch, als ik even tijd had begon ik weer. Desnoods 's nachts bij een petroleumlamp wat natuurlijk niet ideaal is, en elke zondag als mijn vrouw en kinderen gingen wandelen om mij m'n gang te laten gaan...”
 • „In de stad kun je jezelf verliezen, en dat is goed. In een kleine stad gaat dat niet. In Leeuwarden [waar Benner van jongs af aan woonde tot 1952] kwam je jezelf toch altijd weer tegen, maar in Amsterdam is er zoveel, daar is dat niet mogelijk. Een prachtige stad, daar leef ik op.”
 • Bron: Gerrit Benner, Buitenbeetje Benner verliet ons, de Leeuwarder Courant, 26 augustus 1977
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Benner verhuisde in 1953 van Leeuwarden naar het centrum van Amsterdam, waar hij verbleef tot 1971

citaten zonder datum

 • „Je moet niet aan het resultaat denken. Je moet de gedachte aan kunst van je afzetten, en dan jezelf zijn: rustig doorwandelen in jezelf, in je eigen gebied.”
 • „Een schilderij is goed als het niet af is. Net als bij ideeën. Ideeën die af zijn, zijn dood [..] Alles vloeit, net als in het leven - dat komt ook nooit klaar.”
 • Bron: G. Westenberg en E. van Dooren, in 'Gerrit Benner', Harlingen 2005, p. 4.
 • Aanhaling(en): Antoon Erftemeijer, Lucht in de Nederlandse kunst sinds 1850, catalogus van het Frans Halsmuseum Haarlem, 2014, p. 45
 • „Ik hou van de natuur, wat is niet mooi in de natuur, er zijn geen lelijke dingen. Soms benauwt de wereld me en dan kom ik altijd terug bij de natuur, de bron van alle dingen.”

Citaten over Gerrit Benner

 • „Die man schildert blauwe en gele paarden. Die is hartstikke gek!”
 • Bron: Wim van der Veer (circa 1950-52)
 • Aanhaling(en): Sytse Singelsma, Gerrit Benner - geboeid door Friese wolkenluchten, 4 maart 2015
 • De Friese jongere schilder Wim van de Veer herinnerde zich hoe de moeder van zijn schoolvriendje hun waarschuwde om niet te dicht in de buurt van het huis van die gekke schilder, Gerrit Benner te komen
 • „We vonden hem eigenlijk maar niks [..] We vonden hem een na-aper. Al die paardjes van hem dat waren gewoon de paardjes van Hendrik Werkman. Pas later, toen hij begon met de grote kleurige stukken met luchten werd hij origineel.”
 • „Toen zei hij [= Benner] op een gegeven ogenblik: 'Als je buiten werkt [schildert], dan werk je vanaf je voeten tot boven je hoofd'. Nou ja, zo simpel als wat, maar je moet er maar achter komen. Je moet het maar proberen. En dat is het, dat is het absoluut. Dat is een van de beste lessen die ik gehad heb. Eén zo'n opmerking van Gerrit Benner.”
 • Bron: Willem den Ouden (c. 1950-1955)
 • Aanhaling(en): Leo Delfgauw, Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars, Universiteit van Groningen, 2017.
 • Willem den Ouden heeft het grootste deel van zijn schildersleven aan de Nederlandse rivieren geschilderd en getekend
 • „..in Friesland [tot c. 1954] had Benner slechts zelden de gelegenheid iets van moderne schilderkunst te zien. Het gevoel der vereenzelviging van mens en natuur is de basis van zijn levens- en kunstgevoel. Wanneer hij spreekt over de wereld die hem omgeeft, gebruikt de schilder woorden als 'wonderlijke wereld'. Hij schildert in een coloriet van bewogen simpelheid; zijn kleuren, vooral primair, zijn van een grote puurheid. Zijn vereenvoudiging van de natuur is echter geen abstractie, de vormen van beesten en landschap zijn nooit geheel losgelaten..”
 • Bron: H.L.C. Jaffé, Gerrit Benner, Quadrum 1. 1956, p. 127-131
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Na een lange lifttocht met Corneille naar Friesland – waar we na de oorlog voor 't eerst kwamen (1946) – leerden we Gerrit kennen, een rasschilder met een noordse fabelachtige kant in zijn werk. We werden bij de Friese potkachel ontvangen met geurige koffie en ik tuurde over de weilanden met abstracte koeien wat zijn schilderijen waren. We noemden elkaar meteen bij de juiste naam, ook later als we elkaar tegenkwamen en zeiden: 'hee ouwe rover, hoe gaat het?'”
 • Bron: Karel Appel (1971)
 • Aanhaling(en): Erik Slagter, Gerrit Benner, werken uit de periode 1944-1948, ed. Erik Slagter; tentoonstellingscatalogus, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1991, p. 19 (zie ook:
 • Karel Appel beschrijft zijn speciale band met de oudere schilder. Benner zou ook vanaf 1956 Karel Appel's atelier in Amsterdam gaan gebruiken. En in 1971 schreef Appel in de catalogus van de Benner-tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam: voor 'Gerrit, een oude vriend'
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.