Portret van Washington uit 1797

George Washington (22 februari 1732 – Mount Vernon, Virginia, 14 december 1799) was generaal, opperbevelhebber tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en vervolgens de 1e president van de Verenigde Staten.


  • „Als de vrijheid van meningsuiting wordt afgepakt, zullen we dom en stil als schapen naar de slachtbank worden geleid.”
  • „Europa heeft een reeks primaire belangen, die voor ons niet of alleen op zeer geringe wijze met elkaar in verband staan.”
  • Origineel in het Engels:
    “Europe has a set of primary interests, which to us have none, or a very remote relation.”
  • Bron: Farewell Address, gepubliceerd op 19 september 1796
  • Aanhaling(en): H.W. van den Doel , Europa En Het Westen, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 35, in de oorspronkelijke Engelse tekst
    In het Nederlands geparafraseerd aangehaald in CDV Allemachtig Amerika!, herfst 2003
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.