Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle, 27 juni 1808 – Amsterdam, 3 februari 1875) was een Nederlands schrijver en dichter van de negentiende eeuw. Hij richtte in 1835 het progressief-liberale weekblad De Gids op.

 • „Dichters! [...] liever weest menschen, burgers in den edelsten zin des woords, wier hoofd en hart in deze en niet in eene denkbeeldige wereld te huis is, en uwe zangen zullen sympathie vinden!”
 • „Waarom zulk een vlinderdrom,
  vlinders uit elk jaargetijde,
  aan- en afzweeft van rondom,
  op- en neerstrijkt van weerszijde?”
 • Bron: Eerste vier regels van het gedicht Bij een gordijn, mei 1866.
 • Aanhaling(en): Kees Fens, De lichtheid van Potgieter, De Volkskrant, 9 oktober 2003.
 • Geschreven naar aanleiding van een bezoek aan het huis van Conrad Busken Huet.
 • „Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft staan.”


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.