Empedocles

Empedocles (492 v. Chr. - 432 v. Chr.) was een Grieks filosoof, een tijdgenoot van Zeno van Elea, die een leerling was van Parmenides; hij was staatsman, dichter, godsdienstleraar, redenaar, profeet, arts, wonderdoener en wijsgeer.


 • „[De aard van] God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is.”
 • Origineel in het Latijn:
  “Deus est circulus cuius centrum est ubique, cuius circumferentia vero nusquam.”
 • Bron: Wordt (met de Latijnse tekst) toegeschreven aan Empedocles in Liber Hermetis, Liber Termegisti, 1315;
  zie: Margo Ruark, Where'd He Get That?, Lulu.com, 2010, ISBN 9780615742625, p. 270.
 • Aanhaling(en): @rvoijen, De aard van God is een cirkel..., 29 oktober 2014;
  incorrect in: Maarten Timmer, Religieuze Projectie (hierin ogenschijnlijk aan Carl Gustav Jung toegeschreven).
 • Wordt in andere werken ook vaak toegeschreven aan Blaise Pascal, Voltaire, Sint Augustinus, Hermes Tresimegistus, Nicolaas van Cusa en Meister Eckhart.
  In plaats van cirkel wordt ook wel "(oneindige) bol" en "intellectuele voorstelling" gebruikt.


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.