Een standbeeld van Confucius

Confucius (551 v.Chr. - 479 v.Chr.) was een Chinees filosoof.


  • „Superieure mensen zijn zich bewust van rechtvaardigheid, inferieure mensen zijn zich bewust van winst.”
  • Origineel in het Chinees:
    “君子喻於義,小人喻於利。”
  • Bron: De Analecten, boek IV, hoofdstuk XVI.
  • Aanhaling(en): w:Sander Terphuis, Ter overpeinzing, Twitter, 29 november 2012.


Zie ook


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.