Sherlock Holmes on Arthur Conan Doyle'i teoste tegelaskuju, eradetektiiv Londonis. Ta esinemb peategelasene mitmes Conan Doyle'i raamatus, kuid ka teistel autoritel, paljudes filmides ja telesarjades.

"Etüüd punases" (1887)

Eespool tähendasin juba, et toas oli tapeet tükati lahti rebenenud. Nurgas, kuhu ta näitas, oli suur tükk maha koorunud ning jätnud paljaks kollase nelinurga karedat krohvipinda. Risti üle selle palja pinna oli veripunaste tähtedega kritseldatud üksainus sõna - RACHE. (Peatükk. "Lauristoni pargi saladus"; lk 25-26)

Leheküljenumbrid on antud raamatu "Sherlock Holmesi lood" 1. osa (Varrak, 2003) järgi.

  • Mina arvan, et inimese aju on esialgu väikese tühja katusekambri sarnane ja te peate sinna koguma mööblit oma äranägemise järgi. Rumal võtab vastu igasugust ettesattuvat koli, nii et vajalikud teadmised enam sisse ei mahu või parimal juhul on muu pahnaga nii segi, et naljalt midagi kätte ei saa. Osav töömees valib aga suure hoolega, mida ta oma ajukambrisse paigutab. Ta ei võta midagi peale nende riistade, mida ta töö juures vajab, kuid neid on tal suur valik ja kõik kõige eeskujulikumas korras. Väär oleks mõelda, et sellel väikesel ruumil on elastsed seinad, mida võib venitada ükskõik kui laiaks.
    • Sherlock Holmes (Peatükk "Teaduslik järeldamine"; lk 15)
  • Kui kirjeldate inimesele mingisugust sündmuste rida, ütleb enamik, missugune on tulemus. Nad on suutelised neid sündmusi seostama ja nende põhjal järeldama, mis edasi toimub. Kuid väike osa inimesi on võimelised neile teatavaks tehtud tulemustest lähtudes loogilise mõtlemise abil välja jõudma nende astmeteni, mis sellise tulemuseni viisid. Seda võimet ma mõtlengi, kui räägin tagasihaaravast ehk analüütilisest arutlusest.
    • Sherlock Holmes (Peatükk "Lõpetuseks"; lk 80)

"Skandaal Böömimaal" (1891)

  • On suur viga teoretiseerida, enne kui teil andmeid on. Märkamatult hakatakse väänama fakte, et need teooriatega sobiksid, mitte ei püüta teooriaid faktidega sobitada.
    • Sherlock Holmes (lk 163)

Välislingid

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.