Proosa

  • Võib-olla saab neist täiesti teistsuguse mulje, kui nende sisu avaneb ilma vana, saksa mõjutustega taanikeelse rüüta, mida nimetatakse piiblikeeleks. See, et reformatsioon on andnud meile emakeelse Piibli, kuulub tegelikult nende ajalooliste rahvapärimuste hulka, milles on ebatavaliselt vähe ajaloolist iva. Loomulikult, täiesti arusaamatu pole see kunagi siin maal olnud. Aga kas ei oleks imeline isehelenduv selge kiriku ladina keel pidanud omal ajal olema rahvale sama arusaadav kui veider kunstlik ja keeruline renessansi taani keel? (lk 226)
    • Sigrid Undset, "Gymnadenia". Tõlkinud Elvi Lumet. Tallinn: Eesti Raamat, 2003
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.