Artikkel vajab toimetamist. Oled oodatud seda parandama.

Proosa

Mõistatust ei ole olemas.


  • See statistiline regulaarsus moraaliküsimustes tõestab kindlalt, et neid valitseb seaduspära. Inimest tuleb pidada mõistatuseks vaid üksikisikuna; massina on ta matemaatikaülesanne.
    • Robert Chambers, "Vestiges of the Natural History of Creation" (1844).

Luule

Kes on Peipsi - moor või neitsi?
Üks neist on, kuid mõistata!
Hella kõrval lained peitsid
karmi luulet - mõistad sa!?


no kus on kus on kus on
selle lahenduse mõistatus
mis väärt on paljas lahendus
kui puudub mõistatus

  • Jim Ollinovski, "KYMME", lk 26, rmt: "Aeroplaan esimesest pilgust", 2009
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.