Artikkel vajab toimetamist. Oled oodatud seda parandama.

Allikata tsitaadid

  • Ühiskond on see, kes kuriteo ette valmistab, kurjategija viib selle lihtsalt täide.
    • Henry Thomas Buckle
  • Liiga palju armu... toob kaasa täiendavaid kuritegusid süütute ohvrite vastu, kes ei oleks pruukinud ohvrid olla, kui õiglus oleks olnud esimesel ja arm teisel kohal.
  • Elu ei ole midagi peale võitluse kurjategijaks olemise nimel, et ei tarvitseks olla ohver.
  • See, kes ei takista kuritegevust, kui ta saab, julgustab seda takka.
This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.